The Department of Microprocessor Technologies and Systems

Language:

AERT-2021

III forum “Automation, electronics and robotics. Development Strategies and Innovative Technologies” on the basis of MTS KNURE Department, Kharkiv, Ukraine.

Subject to quarantine restrictions, the forum is planned remotely.

AERT-2021AERT-2021AERT-2021

The purpose of the forum: discussion of topical issues of application of innovations in the field of automation, electronics and robotics; exchange of experience in the implementation and use of the concept of Industry 4.0 for the needs of modern society; establishing ways to integrate science, education and production to ensure the goals of sustainable development of society ..

Forum topics:

  • Innovative technologies for the production of radio electronics;
  • Modern means of production automation, robotic and mechatronic devices;
  • Features of designing devices on microcontrollers and programmable logic integrated circuits;
  • Modern trends in the development of microprocessor technology;
  • Exchange of experience in creating a base for the production of radio electronics;
  • Information technologies of modern production;
  • Technologies and means of safety of modern production;
  • Prospects for the implementation of IIoT in enterprises;
  • Modern technologies of education and training for work in the field of automation, electronics and robotics.

Information sheet
Collection of materials of the forum
Conference recording

 

MATERIALS OF THE FORUM

1. Позиціонування промисловогоманіпулятора із застосуванням системи комп’ютерного зору
Новоселов С.П., Кондратюк М.В.
2. Розробка модуля прокладення шляху мобільної платформи із застосуванням технології Lidar
Новоселов С.П., Д‘яченко С.Ф.
3. Вдосконалення методу шліфування деталей за рахунок поєднання операцій контролю шорсткості та операції шліфування
Теслюк С.І., Синельник М.Д.
4. Апаратно-програмний комплекс «Internet Of Things Development Board»
Смірнов В.В., Смірнова Н.В., Пархоменко Ю.М.
5. Медіапортал як засіб розвитку системи інтернет-банку
Кальницька А.Ю., Бурковська А.С.
6. Автоматизація документообігу стосовно стану рейкових колій за допомогою мобільних технологій
Кальницька А.Ю., Наконечний А.В.
7. Сучасні тенденції застосування роботизованих систем для гуманітарного розмінування
Янушкевич Д.А., Іванов Л.С.
8. Вибір технічних параметрів і схемо-технічних рішень системи захисту від несанкціонованого запису звукозаписними пристроями
Олейніков А.М., Білоцерківець О.Г.
9. Поліпшений захист мікроконтролера від читання
Воргуль О.В., Білоцерківець О.Г.
10. Особливості застосування GreenPAK Dialog Semiconductor у якості лабораторної бази при проектуванні пристроїв на ПЛІС
Семенець В.В., Свид І.В., Зубков О.В., Воргуль О.В., Чумак В.С.
11. Системи координат безпілотних літальних апаратів
Хрустальов К.Л., Іванов О.В.
12. Аналіз стандартів радіоканалу щодо застосування у мікроконтролерних системах
Воргуль О.В., Сєріков А.О.
13. Методи виявлення помилкових значень у високоінтелектуальних системах
Цимбал О.М., Запорожець В.А.
14. Поточне обчислення двійкового логарифму для ПЛІС Artix-7 та синтезатора Vivado
Чумак В.С., Свид І.В., Бойко Н.В.
15. До питання знаходження орієнтації та поточної позиції об’єкта у просторі на прикладі саматосенсорної перчатки
Старокожев С.В., Свид І.В.
16. Основи автоматизації хіміко-технологічних процесів

Берчук Д., Артемук Т., Онищук О.О.

AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021