Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

Участь у конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти»

10 листопада 2021 року співробітники кафедри МТС взяли участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти».Захід проведено за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, а також Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Британської ради в Україні, Спілки ректорів закладів вищої освіти України. Конференція присвячена проблемам забезпечення та удосконалення якості вищої освіти, сучасним підходам та інструментам оцінювання й вимірювання якості діяльності закладів вищої освіти у світлі тенденцій та пріоритетів розвитку Європейського простору вищої освіти.
У межах конференції учасники розвинули компетентності з оцінювання та удосконалення якості та отримали відповідні рекомендації щодо актуальних підходів та інструментів оцінювання й удосконалення якості; індикаторів для оцінювання якості університетської діяльності; збору та інтерпретації кількісних та якісних даних для оцінювання та удосконалення якості.

Матеріали конференції

Участь у конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти»