Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

Абітурієнту

(Важливо: наведено норми проєкту Порядку прийому, що перебуває на громадському обговоренні. Деякі норми можуть
зазнати змін після остаточного затвердження Порядку прийому
)

 

Спеціальність 171 – Електроніка МАГІСТР

Освітня програма – Інженерія мікропроцесорних систем (ІМС)

Термін навчання – 1 рік 9 міс.

Форми навчання: денна.

Освітня програма ІМС орієнтована на формування фахівця, здатного розв’язувати складні задачі наукового та дослідницького характеру, пов’язані з проектуванням та розробкою пристроїв на мікропроцесорах та програмованих логічних інтегральних схемах. Особливістю програми є отримання фундаментальних знань щодо дослідження, проектування, моделювання, розробки та впровадження пристроїв на мікроконтролерах та ПЛІС на методичному, технічному та техноголічному рівнях. Вивчення та використання сучасних та перспективних принципів розробки апаратно-програмних засобів сучасних електронних систем. Освітня програма «Інженерія мікропроцесорних систем» спрямована на набуття дослідницьких та практичних навичок розробки пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. Навчання відбувається на лабораторній базі кафедри МТС ХНУРЕ, що включає сучасне обладнання і програмне забезпечення та навчальні плати STM32F407VG, Nexys 4 DDR Artix-7 FPGA Trainer Board, Raspberry PI.

Порядок подання документів на вступ до магістратури ІМС

Необхідно: заява + мотиваційний лист

КРОК 1. Реєстрація електронних кабінетів з 1 липня до 21 серпня

КРОК 2. Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (через електронний кабінет) – від 31 липня до 18:00 14 серпня

КРОК 3. Виконання вимог (підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті, укладення договору про навчання та укладення контракту – можуть бути укладені дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів – КЕП) та зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

Подання заяви

Заяву про вступ вступник подаватиме в режимі онлайн.

У заяві потрібно буде вказати рівень вищої освіти, основу вступу, конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм у межах спеціальності), форму здобуття вищої освіти та інформацію про себе.

Для заяв на бюджет абітурієнт має визначити пріоритетність.

Згідно з цьогорічним Порядком прийому, вступники можуть загалом подати максимум п’ятнадцять заяв, з них максимум п’ять заяв – на бюджетні місця.

Розрахунок конкурсного бала

Для конкурсного відбору в магістратуру заплановано використати таку формулу:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де: П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 – оцінка ЄФВВ (ЄДКІ) або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком випадках.

Оцінка співбесіди з іноземної мови замість обох компонентів ЄВІ враховуватиметься в конкурсному балі з коефіцієнтом 0,4.

В інших випадках конкурсний бал обчислюватиметься як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору.

Про мотиваційний лист

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість у вступі до ХНУРЕ на спеціаальність Електроніка та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист пишеться в електронному вигляді та прикріплюється при подачі заяви на вступ у електронному кабінеті вступника.

З вимогами до написання мотиваційного листа у ХНУРЕ можна ознайомитись за посиланням.

Корисні посилання

Навчальний план (2024)

Освітньо-наукова програма “Інженерія мікропроцесорних систем”

Правила прийому до ХНУРЕ у 2023 році

Положення про мотиваційний лист для вступу до ХНУРЕ