Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

Науково-дослідна робота

Держбюджетна тематика наукових досліджень кафедри МТС

Розробка методів підвищення завадозахищеності радіолокаційних систем ідентифікації повітряних об’єктів за ознакою «свій-чужий»

Шифр НДР: 336
Науковий керівник: к.т.н., доц. Свид І.В.
Відповідальний виконавець: д.т.н., проф. Обод І.І.
Термін виконання: 2021-2022