Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

Проєкт освітньо-наукової програми

Назва освітньої програми та спеціальностіРік прийомуРозробка/ПереглядКонтакти для зауважень та пропозицій, щодо вдосконалення освітніх програм
Другий (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Інженерія мікропроцесорних систем (проєкт)

спеціальність 171 Електроніка

Гармонізація ОНП відповідності до введеного стандарту спец. 171, другого (освітньо-наукового) рівня

2024Перегляд

Обговорення завершено

Зауваження та пропозиції приймаються з 30.10.2023 до 30.11.2023, за адресою: d_mts@nure.ua Кафедра мікропроцесорних технологій і систем, Харківський національний університет радіоелектроніки, пр. Науки 14, м. Харків. 

Гарант освітньої програми Зубков Олег Вікторович

Інженерія мікропроцесорних систем (проєкт)

спеціальність 171 Електроніка

Гармонізація ОНП відповідності до введеного стандарту спец. 171, другого (освітньо-наукового) рівня

2023Розробка

Обговорення завершено

Розпочато обговорення щодо доцільності започаткування нової освітньої-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти “Інженерія мікропроцесорних систем” в межах спеціальності 171 Електроніка, засідання кафедри МТС від 07.12.2022, протокол №5;

Громадське обговорення проведено з 07.12.2022-10.01.2023;

ОНП затверджено на засідані кафедри МТС 23.03.2023, протокол № 9;

ОНП затверджено на засіданні вченої ради факультету ІРТЗІ 11.04.2023, протокол №3;

ОНП рекомендовано до затвердження на засіданні навчально-методичної ради ХНУРЕ 17.04.2023, протокол № 31 засідання секції 4;

ОНП затверджено на засіданні навчально-методичної ради ХНУРЕ 26.04.2023, рішення № 1/6;

Затверджено Вченою Радою  ХНУРЕ 04.05.2023, рішення № 5/4