Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

Посібник «Програмування мікроконтролерів STM32 в середовищі STM32CUBEIDE в прикладах і задачах»

Вийшов друком навчальний посібник «Програмування мікроконтролерів STM32 в середовищі STM32CUBEIDE в прикладах і задачах» за авторством доц. О.В. Зубкова, завідувача кафедри МТС І.В. Свид, доц. О.В. Воргуля, проф. В.В. Семенця
Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання, які навчаються за галузями знань 12 «Інформаційні технології», 15 «Автоматизація та приладобудування», 16 «Хімічна та біоінженерія», 17 «Електроніка та телекомунікації. У навчальному посібнику стисло викладено основні технічні характеристики мікроконтролерів STM32 та основи мови С/С++ для їх програмування. Детально розглянуті синтаксис та функції бібліотеки HAL для програмування внутрішніх вузлів. Значна увага приділяється вивченню алгоритмів обробки цифрових сигналів, роботі з таймерами та інтерфейсами передавання даних, а також використанню каналів DMA для реалізації незалежного паралельного передавання даних одночасно з виконанням основної задачі ядром мікроконтролеру.