Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

Використання цифрової обробки сигналів у медицині

Використання цифрової обробки сигналів у медицині
Ісаєва О.А., Свид І.В.

Автоматизація, електроніка та робототехніка. Стратегії розвитку та інноваційні технології, AERT-2020. с. 30-32.

Повний текст: PDF

Abstract
Digital signal processing is a hardware and software complex that provides the necessary information about the properties and state of the signal, its primary processing, storage, transmission, secondary processing and output of data in a given form for solving various professional tasks of system users. The work is devoted to the basic concepts that are used in digital signal processing. The block diagram of digital signal processing is described. The types of laboratory research in medicine that use digital signal processing are discussed. In general, we are talking about modern digital signal processing.

Список використаних джерел.
1. Цифровая обработка сигналов: Второе издание. Пер. с англ. – М.: Бином-Пресс / Ричард Лайонс, 2006 г. – 656 с.
2. А.И. Солонина. Цифровая обработка сигналов в зеркале MATLAB: учеб. пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 560 с.
3. А.Б. Сергиенко. Цифровая обработка сигналов. – 2-е. – СПб.: Питер, 2007. – 751 с.
4. Конспект лекций по дисциплине «Цифровая обработка сигналов в медицине» / Липницкий Л. А. – Минск: МГЭУ, 2017. – 118 с.
5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС. Моделювання цифрових сигналів засобами Matlab і VHDL» для студентів усіх форм навчання спеціальностей: 125 – «Кібербезпека» (СТЗІ), 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 163 – «Біомедічна інженерія», 171 – «Електроніка», 172 – «Телекомунікації та радіотехніка», 173 – «Авіоніка» / [Електронний ресурс] Упоряд.: І.В. Свид, І.І. Обод, О.В. Воргуль, Л.Ф. Сайківська, О.В. Зубков. – Електронне видання. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 75 с. – pdf 1,71 Мb.
6. І.І. Обод, Г.Е. Заволодько, І.В. Свид. Математичне моделювання систем: навчальний посібник. / За редакцією І.І. Обода – Харків : НТУ «ХПІ», Друкарня МАДРИД, 2019. – 268 с.