Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

Аналіз загальних принципів побудови автоматизованих систем тестування стану технологічного обладнання

Аналіз загальних принципів побудови автоматизованих систем тестування стану технологічного обладнання
Новоселов С.П., Бєлей Р.С.

Автоматизація, електроніка та робототехніка. Стратегії розвитку та інноваційні технології, AERT-2020. с. 23-26.

Повний текст: PDF

Abstract
In this article analysis of general principles of construction of automated systems for testing the state of technological equipment is carried out. The architecture of the intelligent automated system of control of a condition of the technological equipment is developed.

Список використаних джерел.
1. Коваленко О.О. Аналіз тенденцій розвитку систем автоматизованого тестування / І.В. Гурман, А.В. Краснік, О.О. Коваленко / Тези доповідей XVII міжнародної наукової конференції студентів,
аспірантів та молодих учених. / ред. кол. Д. Струнін (голова ВНТ ВІКНУ) – К., – 2019. –C.73.