Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

Шляхи впровадження тенденцій індустріальної революції в системі вищої освіти

Шляхи впровадження тенденцій індустріальної революції в системі вищої освіти
Рубан І.В., Заволодько Г.Е., Свид І.В.

Автоматизація, електроніка та робототехніка. Стратегії розвитку та інноваційні технології, AERT-2020. с. 54-57.

Повний текст: PDF

Abstract
Methods of introduction and use of a new level of productivity in modern conditions of preparation of experts at the level of higher education are considered.

Список використаних джерел.
1. Gibson I., Rosen D. W., Strucker B. Additive Manufacturing Technologies. Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing. Springer, 2010. 459 p.
2. ДСТУ 2481–94. Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення. Чинний від 01.01.95.
3. Сюркало Б. І. Застосування адитивних технологій в освітній діяльності / Б. І. Сюркало, Я. М. Садикова // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – No 12(2). – С. 55-59
4. Заволодько Г. Е., Гайдар Н. К. 3D-технології в онлайн-освіті // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференція, 28-29 травня, 2020 р.
5. А. Джурило. Освіта після пандемії COVID-19: засвоєні уроки та майбутні перспективи. // ІV Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження», Дрогобич, Україна, 26 червня 2020 року. – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. – С. 51-52.
6. Hanna Zavolodko, Nataliia Haidar. 3D Printing in Online Education // II International Scientific and Practical Conference Theoretical and Applied Aspects of Device Development on Microcontrollers and FPGAs (MC&FPGA), Kharkiv, Ukraine, 2020, pp. 53-54. doi: 10.35598/mcfpga.2020.017
7. H. Zavolodko and O. Kasilov, “Interactive Tools in Online Education”, Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, vol. 3, no. 1, pp. 11-21, 2020. doi: 10.31866/2617-796x.3.1.2020.206094