Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

Участь у онлайн семінарі «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація»

Завідувач кафедри МТС ХНУРЕ Свид І.В. 24.11.2020 р. взяла участь у другому онлайн семінарі «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація».
Організатори: Національний офіс Еразмус+ в Україні (проєкт ЄС) спільно з Сумським державним університетом за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Учасникам заходу представлено:
– нові підходи до внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG та національного законодавства;
– алгоритм розроблення, перегляду та удосконалення освітніх програм на основі Національної рамки кваліфікацій, стандартів вищої освіти та міжнародних стандартів;
– забезпечення результатів навчання в освітніх програмах;
– принципи побудови та розвитку силабусу;
– підготовка до акредитації освітніх програм і методика її проведення.

Участь у онлайн семінарі «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація»