Кафедра микропроцессорных технологий и систем

Язык:

AERT-2021

ІII форум «Автоматизация, электроника и робототехника. Стратегии развития и инновационные технологии» на базе кафедры МТС ХНУРЭ, г. Харьков, Украина.

При карантинных ограничениях форум планируется в дистанционном режиме.

AERT-2021AERT-2021AERT-2021

Цель форума: обсуждение актуальных вопросов применения инноваций в области автоматизации, электроники и робототехники; обмен опытом по внедрению и использованию концепции Industry 4.0 для нужд современного общества; налаживание путей интеграции науки, образования и производства по обеспечению целей устойчивого развития общества ..

Тематика форума:

  • Инновационные технологии производства средств радиоэлектроники;
  • Современные средства автоматизации производства, робототехнические и мехатронные устройства;
  • Особенности проектирования устройств на микроконтроллерах и программируемых логических интегральных схемах;
  • Современные тенденции развития микропроцессорной техники;
  • Обмен опытом создания базы для производства средств радиоэлектроники;
  • Информационные технологии современного производства;
  • Технологии и средства безопасности современного производства;
  • Перспективы внедрения IIоТ на предприятиях;
  • Современные технологии обучения и подготовки специалистов для работы в области автоматизации, электроники и робототехники.

Информационный лист
Сборник материалов форума
Запись конференции

МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА

1. Позиціонування промисловогоманіпулятора із застосуванням системи комп’ютерного зору
Новоселов С.П., Кондратюк М.В.
2. Розробка модуля прокладення шляху мобільної платформи із застосуванням технології Lidar
Новоселов С.П., Д‘яченко С.Ф.
3. Вдосконалення методу шліфування деталей за рахунок поєднання операцій контролю шорсткості та операції шліфування
Теслюк С.І., Синельник М.Д.
4. Апаратно-програмний комплекс «Internet Of Things Development Board»
Смірнов В.В., Смірнова Н.В., Пархоменко Ю.М.
5. Медіапортал як засіб розвитку системи інтернет-банку
Кальницька А.Ю., Бурковська А.С.
6. Автоматизація документообігу стосовно стану рейкових колій за допомогою мобільних технологій
Кальницька А.Ю., Наконечний А.В.
7. Сучасні тенденції застосування роботизованих систем для гуманітарного розмінування
Янушкевич Д.А., Іванов Л.С.
8. Вибір технічних параметрів і схемо-технічних рішень системи захисту від несанкціонованого запису звукозаписними пристроями
Олейніков А.М., Білоцерківець О.Г.
9. Поліпшений захист мікроконтролера від читання
Воргуль О.В., Білоцерківець О.Г.
10. Особливості застосування GreenPAK Dialog Semiconductor у якості лабораторної бази при проектуванні пристроїв на ПЛІС
Семенець В.В., Свид І.В., Зубков О.В., Воргуль О.В., Чумак В.С.
11. Системи координат безпілотних літальних апаратів
Хрустальов К.Л., Іванов О.В.
12. Аналіз стандартів радіоканалу щодо застосування у мікроконтролерних системах
Воргуль О.В., Сєріков А.О.
13. Методи виявлення помилкових значень у високоінтелектуальних системах
Цимбал О.М., Запорожець В.А.
14. Поточне обчислення двійкового логарифму для ПЛІС Artix-7 та синтезатора Vivado
Чумак В.С., Свид І.В., Бойко Н.В.
15. До питання знаходження орієнтації та поточної позиції об’єкта у просторі на прикладі саматосенсорної перчатки
Старокожев С.В., Свид І.В.
16. Основи автоматизації хіміко-технологічних процесів

Берчук Д., Артемук Т., Онищук О.О.

AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021AERT-2021
AERT-2021AERT-2021