Кафедра микропроцессорных технологий и систем

Язык:

AERT-2020

ІІ форум «Автоматизация, электроника и робототехника. Стратегии развития и инновационные технологии» к 90-летию ХНУРЭ. Форум проводится при поддержке Харьковского национального университета радиоэлектроники, г. Харьков, Украина.
При карантинных ограничений форум планируется в дистанционном режиме.

Цель форума:
Обсуждение актуальных вопросов применения инноваций в области автоматизации, электроники и робототехники. Обмен опытом по внедрению и использованию концепции Industry 4.0 для нужд современного общества. Налаживание путей интеграции науки, образования и производства по обеспечению целей устойчивого развития общества.

Тематика форума:
— инновационные технологии производства средств радиоэлектроники;
— современные средства автоматизации производства, робототехнические и мехатронные устройства;
— особенности проектирования устройств на микроконтроллерах и программируемых логических интегральных схемах;
— обмен опытом создания базы для производства средств радиоэлектроники;
— перспективы внедрения IIоТ на предприятиях;
— современные технологии обучения и подготовки специалистов для работы в области автоматизации, электроники и робототехники.

Информационный лист
Сборник материалов форума
Запись конференции

МАТЕРІАЛИ ФОРУМУ

1. Вітальне слово до 90-річчя з дня заснування харківського національного університету радіоелектроніки
Програмний комітет конференції
2. Програма керування маніпулятором робота марсохіда
Новоселов С.П., Сичова О.В.
3. Нанороботичні маніпулятори в скануючій мікроскопії
Бородін А.В., Карнаушенко В.П.
4. Механічні та електричні вимірювання наноматеріалів засобами скануючої мікроскопії
Горбенко Є.О., Карнаушенко В.П., Пятайкіна М.І.
5. Автоматизація сільського господарства за допомогою безпілотних літальних апаратів
Кальницька А.Ю., Бунецька О.О., Єрохін Д.О.
6. Аналіз загальних принципів побудови автоматизованих систем тестування стану технологічного обладнання
Новоселов С.П., Бєлей Р.С.
7. Використання методології DevOps та хмарних технологій для підвищення рівня автоматизації інформаційних систем спортивних організацій
Кальницька А.Ю., Захарченко Д.О.
8. Використання цифрової обробки сигналів у медицині
Ісаєва О.А., Свид І.В.
9. Мікропроцесорні системи із підвищеним рівнем захисту від кіберзагроз на апаратному рівні
Воргуль О.В., Білоцерківець О.Г., Сєріков А.О.
10. Аналіз методики прокладення шляху мобільної платформи в невизначеному просторі
Теслюк С.І., Мамонько Д.В.
11. Методика розробки та впровадження освітньої компоненти щодо проектування пристроїв
Семенець В.В., Свид І.В., Зубков О.В., Воргуль О.В.
12. Методичні та технічні аспекти реалізації онлайн лабораторії з проектування пристроїв
Семенець В.В., Свид І.В., Зубков О.В., Воргуль О.В., Бойко Н.В., Чумак В.С.
13. Автоматична система діагностики генераторів змінного струму
Сичова О.В., Зеленов Д.В.
14. Шляхи впровадження тенденцій індустріальної революції в системі вищої освіти
Рубан І.В., Заволодько Г.Е., Свид І.В.
15. Енергоефективний менеджмент розподіленого комплексу теплопостачання
Свид І.В., Мальцев О.С.