Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

ЛІЛІЯ ФЕДОРІВНА САЙКІВСЬКА

ЛІЛІЯ ФЕДОРІВНА САЙКІВСЬКА
Доцент кафедри мікропроцесорних технологій і систем, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

В 1997 р. з відзнакою закінчила Смілянський радіотехнікум за спеціальністю «Радіоапаратобудування».

В 2002 р. закінчила навчання в Харківському національному університеті радіоелектроніки та отримала кваліфікацію радіоінженера з спеціальності «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси».

З 2005 р. по 2006 р. працювала на кафедрі радіоелектронних пристроїв стажистом-дослідником.

У 2006 р. вступила до аспірантури ХНУРЕ на кафедру радіоелектронних пристроїв.

З 2009 р. асистент, потім старший викладач кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Інформаційна технологія оцінки функціонального стану оператора зорового профілю» по спеціальності 05.13.09 – Медична та біологічна інформатика і кібернетика.

2014 р. – 2018 р. доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем ХНУРЕ.

З 2011г. по 2017 г. виконувала обов’язки заступника декана з навчально-методичної роботи факультету ІРТЗІ.

2018 р. – по цей час – доцент кафедри мікропроцесорних технологій і систем.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни: проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС; моделювання цифрових сигналів засобами MATLAB і VHDL; теорія автоматичного та адаптивного управління; архітектура AVR та PIC мікроконтроллерів; мікроконтролери в РЕА.


Наукова діяльність

Коло наукових інтересів: дослідження і розробка вбудованих інформаційно-комунікаційних систем на базі сучасних мікроконтролерів і програмованих логічних інтегральних схем стосовно біомедицини.


Публікації та патенти

Автор більше ніж 25 публікацій, в тому числі 1 патент і більше ніж 10 статей.