Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

ІРИНА ВІКТОРІВНА СВИД

ІРИНА ВІКТОРІВНА СВИД
Завідувач кафедри мікропроцесорних технологій і систем, учений секретар НМР, член Асоціації випускників ХНУРЕ, заступник головного редактора видання "Радіотехніка", кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1993 р. – закінчила з відзнакою Харківський електромеханічний технікум транспортного будівництва за спеціальністю електрозв’язок на транспорті.

1998 р. – технік з навчального процесу кафедри мереж зв’язку Харківського технічного університету радіоелектроніки.

2000 р. – закінчила з відзнакою Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю багатоканальний електрозв’язок.

2000 р. – інженер з навчального процесу; 2002 р. – асистент; 2003 р. – старший викладач кафедри мереж зв’язку ХТУРЕ.

2012 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації – «Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору».

2012 р. – доцент кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри мереж зв’язку.

2013-2016 рр. – заступник декана радіотехнічного факультету з навчально-методичної роботи.

2016-2017 рр. – начальник навчального відділу.

2014-2018 рр. – доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем.

2018 р. – по цей час – завідувач кафедри мікропроцесорних технологій і систем.


Освітня діяльність

Лекційні курси: проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС; моделювання цифрових сигналів засобами MATLAB і VHDL; мережеві інформаційно-комунікаційні технології; нейронні технології в ІКТ; стільникові мережі зв’язку; методи моделювання інформаційно-комунікаційних систем; архітектура АVR та PІС мікроконтролерів; мова програмування Аssеmblеr; синтез цифрових пристроїв на ПЛІС; автоматизоване проектування енергетичних систем; моделювання процесів у енергетичному секторі.


Наукова діяльність

Керівник багатофункціональної навчально-наукової лабораторії «Інформаційних радіосистем та технологій».

Керує науковою роботою аспірантів за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

 

Громадська діяльність

Член IEEE.  IEEE Membership No. 96233517

Нагороди та премії

Почесна грамота ХНУРЕ 2017 р.


Публікації та патенти

Має понад 190 публікацій, серед них є п’ять навчальних посібників, одна монографія, чотирнадцять патентів України на корисну модель.