Кафедра мікропроцесорних технологій і систем

Мова:

Про нас

Кафедра мікропроцесорних технологій і систем (МТС) заснована 23 липня 2018 року (згідно з наказом ректора, професора Семенця В.В., від 13 липня 2018 року №292 та відповідно до протоколу №8 засідання Вченої ради Харківського національного університету радіоелектроніки від 3 липня 2018 року) під керівництвом доц. Свид І.В.

Навчання студентів на кафедрі МТС розпочато з 2018-2019 навчального року. Головна задача фундаментальної кафедри – підсилення якості підготовки професійних інженерних кадрів відповідно до європейських стандартів у галузі мікропроцесорних технологій і систем. В рамках програми співпраці з лабораторією XLIM м. Лімож (Франція) ведуться науково-технічні проекти у галузі мікропроцесорних технологій і систем.

Кафедра здійснює освітню, методичну, організаційну та наукову діяльність в галузі мікропроцесорних технологій і систем.

Викладає дисципліну «Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС» з такими модулями:

  • «Моделювання цифрових сигналів засобами MATLAB і VHDL»;
  • «Мікроконтролери»;
  • «ПЛІС».

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультетів університету АКТ, ІРТЗІ, ЕЛБІ, ІК у циклі загальної та спеціальної фахової підготовки.

Наукові напрями кафедри:

  • проектування пристроїв на мікроконтролерах і програмованих логічних інтегральних схемах;
  • моделювання цифрових сигналів.